Tillbud

Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att öka säkerheten vid gasanläggningar. Det bästa sättet att öka säkerheten är att dela med sig av sina erfarenheter av tillbud och olyckor. Vi kan lära av varandra, men då krävs det att tillbud och olyckor rapporteras till föreningen.

Anmäl ett tillbud via vårt formulär
Varför rapportera tillbud?

Rapporterade tillbud