Kontakt

Styrelsen 2020/2021

Ordförande (2021)
Peter Edlund
Skellefteå kommun
Tuvan ARV/biogasanläggning
Verkvägen 1
931 91 SKELLEFTEÅ
Tel. 0910-737799
E-post: Peter Edlund

Vice Ordförande /
Hemsideansvarig
(2021)
Tommy Öhlén
Monier Roofing AB
Stålbergavägen 8
744 95  VITTINGE
Tel. 070-353 40 50
E-post: Tommy Öhlén

Kassör (2022)
Agneta Bohjort
Testeby 6
745 95 ENKÖPING
Tel. 070-313 50 19
E-post: Agneta Bohjort

Sekreterare (2022)
Thomas Aichner
Solrosgatan 39
722 45 VÄSTERÅS
Tel. 070-759 93 90
E-post:Thomas Aichner

Ledamot (2021)
Jan Andersson
Ovako Bar AB
777 80 SMEDJEBACKEN
Tel. 0240-66 83 04
E-post: Jan Andersson

Ledamot (2021)
Tommy Sjögren
PROFILGRUPPEN Åseda
364 30 ÅSEDA
Tel. 0474-550 58
E-post: Tommy Sjögren

Ledamot (2022)
Håkan Appert
E:ON Gas Sverige AB 
Box 84
374 22 KARLSHAMN
Tel. 070 588 90 33
E-post: Håkan Appert

Revisorer 2020/2021

Sammankallande (2021)
Jan Rubensson
Tel: 072-262 05 07 
E-post: Jan Rubensson

Leif Dahl (2021)
System Gasteknik AB
Box 122
241 22 ESLÖV
Tel: 0413-690 14
E-post: Leif Dahl

Valberedningen 2020/2021

Sammankallande (2021)
Pasi Syrjänen
SSAB Special Steels
613 80 OXELÖSUND
Tel: 0155-45 66 39
E-post: Pasi Syrjänen

Andreas Johansson (2022)
Monier Roofing AB
Stålbergavägen 8
744 95 VITTINGE
Tel: 073-973 21 93 
E-post: Andreas Johansson

Övriga funktionärer

Gunilla Hansson
Tel: 070-72 54 880
E-post: Gunilla Hansson