Sveriges gasföreståndareförening

En av föreningens eldsjälar, Bo Davidsson, har somnat in efter en tids sjukdom.
Bo var medlem i styrelsen under åren 2004-2021 och under åren 2008-2016 var han föreningens ordförande.
Han var en engagerad och respekterad medlem i föreningen som kämpat hårt för dess existens och utveckling.
Det var med tungt hjärta vi mottog budskapet om hans bortgång och han kommer att saknas oss både som medlem och som vän.
 
Styrelsen