SGF

Konferens 2016 inställd

Tyvärr är årets konferens inställd p.g.a. för lågt deltagarantal.


Rapporterat tillbud vid tankning av fordonsgas (se länk nedan)


Ny lag, SFS 2010:1011, och förordning, SFS 2010:1075, om brandfarliga och explosiva varor samt, MSBFS 2010:4, MSB's föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor träder i kraft 1/9 2010
Dessa kan hämtas från MSB's hemsida eller via direktlänkar på vår länksida

Under "Länkar" finns nu länkar till IPS, Intressentföreningen för processäkerhet och till CSB, U.S. Chemical Safety Board, båda har intressanta DVD-filmer. Filmerna på IPS sida har svensk text

Är du föreståndare brandfarlig vara, gas? klicka då här (pdf)
Är du intresserad? Bli medlem: Medlemsanmälan

En av föreningens viktigaste uppgifter är erfarenhetsutbytet.
Du som råkat ut för något tillbud med gas, rapportera det till föreningen.
Se tillbud

Tidigare konferenser finns under "Arkiv"

Rapporterade tillbud finns under "Arkiv"