KONFERENS OCH ÅRSMÖTE
 
Nästa konferensen är planerad till hösten 2022 den 26-27 oktober i Sundsvall.
Anmälan kommer ut senare.

Vid frågor kontakta:
-   Agneta Bohjort, agneta.b@gasforestandare.se, mobil: 070- 313 50 19

Medlemskonferens

Föreningen anordnar årligen en konferens med frågor som rör hanteringen av gas på programmet.

Gasföreståndarkonferenser genom åren
Bilder från tidigare konferenser

Årsmötesprotokoll