Medlemskonferens

Föreningen anordnar årligen en konferens med frågor som rör hanteringen av gas på programmet.

Gasföreståndarkonferenser genom åren
Bilder från tidigare konferenser

Årsmötesprotokoll
 

KONFERENS OCH ÅRSMÖTE
 
Nästa konferens äger rum i Jönköping den 10-11 april 2019.
 

 
Vid frågor kontakta:
-   Agneta Bohjort, agneta.b@gasforestandare.se, mobil: 070- 313 50 19