Medlemskonferens

Föreningen anordnar årligen en konferens med frågor som rör hanteringen av gas på programmet.

Gasföreståndarkonferenser genom åren
Bilder från tidigare konferenser

Årsmötesprotokoll
 

KONFERENS OCH ÅRSMÖTE
 
Nu är årets konferens över och vi laddar om till nästa år.
 

 
Vid frågor kontakta:
-   Agneta Bohjort, agneta.b@gasforestandare.se, mobil: 070- 313 50 19