konferensanmälan 2022

Konferensavgift, exkl moms:

  7.000:-/pers. (inget logi)

Medlems-/serviceavgift:
  1.000:-/företag.

Deltagande i endast årsmöte kostnadsfritt för medlem.

Anmäl dig senast den 22 september 2022. Anmälan är bindande. 
 

Anmälan