konferensanmälan 2023

Konferensavgift, exkl moms:

  8.000:-/pers. (inget logi)

Medlems-/serviceavgift:
  1.000:-/företag.

Deltagande i endast årsmöte kostnadsfritt för medlem.

Anmäl dig senast den 8 september 2023. Anmälan är bindande. 
 

Anmälan