Tillbudsrapport

Händelse:
Borrat i gasolledning

Händelseförlopp:
Vid håltagning i vägg paralellt med gasolledningen drog sig borret och borrade in i gasolledningen.

Orsak:
Rörgenomföring saknades på gasolledningen vilket kunde minska risken för att man borrar hål i gasolröret.

Åtgärd:
Bättre genomgång vad som ska göras och vilken metod som ska användas när man arbetar intill gasolutrustning.
Bättre uppmärkning av rör där det finns gasol och eller annan brännbar media.