Tillbudsrapport

Händelse:
Vätskegenomslag förångare.

Händelseförlopp:
Avser torrförångare typ Torpedo, förångarnas magnetventiler på utloppssidan kan fastna i öppet läge vid långvarig drift vilket medför, som i vårat fall att vi fick vätskegenomslag ända upp i gasmätaren och säkerhetsventilerna på lågtryckssidan öppnade och blåste vätska.

Orsak:
Förloppet började med spänningsavbrott till förångarna och magnetventilerna
stod kvar i öppet läge.

Åtgärd:
Kontrollera/motionera stängfunktionen regelbundet.

ABB Buildings Systems AB
LUDVIKA