Rapportera tillbud

Ett av föreningens viktigaste uppgifter är att öka säkerheten vid gasanläggningar.  Det bästa sättet att öka säkerheten är att dela med sig av sina erfarenheter av tillbud och olyckor. Vi kan lära av varandra, men då krävs det att tillbud och olyckor rapporteras till föreningen.

Tillbudsrapport