Tillbudsrapport

Händelse:
Tillbud vid tankning av fordonsgas

Händelseförlopp:
Munstyckets backventil fastnat i öppet läge

Tillbudsrapport
Teknisk bilaga fordonsgas
Teknisk bilaga ledningsdata/komponentdata
Inspection report


FordonsGas Sverige AB
GÖTEBORG