Enkät  gasföreståndare

Här har du möjlighet att lämna dina synpunkter på hur föreningen ska agera/se ut i framtiden.
Vi i styrelsen är väldigt tacksamma för alla synpunkter från er medlemmar.
Alla synpunkter lämnas anonymt!