Sveriges gasföreståndareförening

Vi är en förening som stöttar gasföreståndare inom alla verksamheter. Vi är politiskt obundna och har som mål att sprida kunskap om de förändringar i direktiv och lagar som ständigt sker samt att via en årlig konferens skapa erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar.  Vi deltar även som remissinstans i samband med utredningar av kommande lagändringar och direktiv.
 
Styrelsen

Nyheter

2018 > 09

Här har du möjlighet att lämna dina synpunkter på hur föreningen ska agera/se ut i framtiden.
Vi i styrelsen är väldigt tacksamma för alla synpunkter från er medlemmar.
Alla synpunkter lämnas anonymt!

Läs hela inlägget »

tips

There are no entries for this period.