Sveriges gasföreståndareförening

Vi är en förening som stöttar gasföreståndare inom alla verksamheter. Vi är politiskt obundna och har som mål att sprida kunskap om de förändringar i direktiv och lagar som ständigt sker samt att via en årlig konferens skapa erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar.  Vi deltar även som remissinstans i samband med utredningar av kommande lagändringar och direktiv.
 
Styrelsen

Nyheter

2019 > 02

Anmälningstiden till årets konferens är förlängd till 8 mars.
Klicka här för att komma till anmälan.

Läs hela inlägget »

tips

There are no entries for this period.