Sveriges gasföreståndareförening

Vi är en förening som stöttar gasföreståndare inom alla verksamheter. Vi är politiskt obundna och har som mål att sprida kunskap om de förändringar i direktiv och lagar som ständigt sker samt att via en årlig konferens skapa erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar.  Vi deltar även som remissinstans i samband med utredningar av kommande lagändringar och direktiv.
 
Styrelsen

Nyheter

2022

Nästa konferensen är planerad till hösten 2022 den 26-27 oktober i Sundsvall.
Anmälan kommer ut senare.

Läs hela inlägget »

tips

There are no entries for this period.