Tillbudsrapport

Händelse:
Utsläpp gasol i vätskefas

Händelseförlopp:
031024 kl.15.30 kom larm om gasolläckage ute vid cisternområdet. Packning hade brustit efter överströmningsventil till tryckstegringspumpen, varvid gasol i vätskefas strömmade ut.
Ventiler stängdes före och efter pump varvid läckaget upphörde. Pumpen var ej i drift vid tillfället.

Orsak:
Materialförslitning. Packningen var av teflonmaterial.

Åtgärd:
Bytt till blåsningssäker packning med inner- och ytterring i rostfritt stål.
Översyn och utbyte till blåsningssäkra packningar på distributionsledningen.

Swedish Tissue AB
KISA