Tillbudsrapport

Händelse:
Läckage förångare orsakade brand.

Händelseförlopp: 
Magnetventilen före förångaren stängs pga låg temperatur på gasen ut från förångaren.
Det konstateras att det fattas vatten i värmesystemet som fylls på och avluftas. Värmesystemet körs igång och magnetventilen öppnas, allt ser normalt ut i ca:15 minuter då magnetventilen stänger igen. Öppnar en luftning i värmesystemet för att kontrollera att det
 finns vatten men det kommer ingenting ur luftningen.
 Fyller på vatten och avluftar systemet och kör igång igen. Det ser normalt ut i ca 10 minuter innan det börjar komma vatten ur skvallerröret från expansionskärlet.
Går nära utloppet där det kommer vatten för att konstatera om det luktar gasol men känner endast doften av glykol. Hämtar gassniffer som visar på 15% av LEL. Stänger genast ventiler i
 värmesystemet för att förhindra att gas/vatten skall strömma ut i pannrummet.
En säkerhetsventil i värmesystemet som sitter på elpannan öppnar och gas som strömmar ut antänds när en kontaktor i elpannan går till. Branden är begränsad men heta rökgaser gör
 ändå att det blir stor förödelse på bland annat elkablar som är belägna på stegar uppe vid taket i andra änden av pannrummet.

Orsak:
Läckage i förångaren så att gasol kom in i värmesystemet samt att alla ledningar från avluftningar, skvallerledning och säkerhetsventiler mynnade i pannrummet gjorde att blev en
 antändbar gasblandning.
Trots att man vid avluftning hade näsan nära utloppet (ca:20-30 cm) så var det glykol det enda man kände lukten av.

 Åtgärd: 
 Samtliga ledningar från värmesystemet har utlopp i ex-klassat utrymme.


Oskarshamn Energi AB
OSKARSHAMN