Tillbudsrapport

Händelse:
Gasolläckage lossningspump

 Händelseförlopp: 
Vid lossning av järnvägsvagn glömde operatören att öppna ventilen efter pumpen mot gasoltanken.
Tryckökningen gjorde att pumpen började läcka mellan pumpsektionerna med ett mindre gasolutsläpp som följd.

 Orsak:
 Lossningspumpen hade varit på renovering och därför hade utgående ventilen stängts.
 Normalt är denna ventil öppen.

 Åtgärd: 
 Tryckvakt som bryter pumpen har monterats av Örebro.


Fagersta Stainless AB
FAGERSTA