Bli Medlem

Vi är en förening som stöttar gasföreståndare inom alla verksamheter. Vi är politiskt obundna och har som mål att sprida kunskap om de förändringar i direktiv och lagar som ständigt sker samt att via en årlig konferens skapa erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar.   Vi deltar även som remissinstans i samband med utredningar av kommande lagändringar och direktiv. Vi är representerade i Svenska gasföreningens tekniska kommitté.   Vi deltar även vid godkännandet av utbildningar kring gas och gassäkerhet.

Kostnaden för medlemskapet är 1000 kr/år (exkl.moms) och företag oavsett hur många föreståndare som finns i ert företag. Verkar detta intressant är du välkommen in i en förening som andas gemenskap framtidstro och optimism.
 

Medlemsansökan