- Är du Gasansvarig eller föreståndare?
- Vill du ingå i ett större nätverk?
- Vill du träffa personer med samma arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter?
- Behöver du information vad det gäller din delegering?
- Behöver du ett nätverk av kontaktpersoner?
- Har du svårt att hinna med i den takt nya EUdirektiv, lagar och paragrafer införs?
- Är du osäker på om din anläggning uppfyller alla krav på säkerhet?

 

Svarar du ja på någon av frågorna tycker vi att du ska kontakta oss!

Sveriges Gasföreståndareförening
     - är en förening som stöttar gasföreståndare inom alla verksamheter.
     - är politiskt obundna och har som mål att sprida kunskap om de förändringar i direktiv
        och lagar som ständigt sker samt att via en årlig konferens skapa erfarenhetsutbyte 
        mellan våra medlemmar.
     - deltar även som remissinstans i samband med utredningar av kommande lagändringar
        och direktiv.
     - är representerade i Svenska gasföreningens tekniska kommitté.
     - deltar även vid godkännandet av utbildningar kring gas och gassäkerhet.

Kostnaden för medlemskapet är 1000 kr/år och företag oavsett hur många föreståndare som finns i ert företag.

Verkar detta intressant är du välkommen in i en förening som andas gemenskap framtidstro och optimism.

Har du några frågor så kontakta då någon i styrelsen.

Anmälan kan ske på vår hemsida www.gasforestandare.se
 

Varmt välkomna!
Styrelsen