Om sveriges gasföreståndarförening

Sveriges Gasföreståndareförening är en sammanslutning av gasföreståndare inom industri och energiföretag med uppgift att tillvarata medlemmarnas intresse genom att verka för säkra gasanläggningar och säkra rutiner för att minimera risken för olyckshändelser.

Föreningens uppgift och verksamhet
Gasföreståndarens ansvar, tillbudsrapportering samt drifterfarenhetsutbyte är, vid sidan om "nätverksbygge", de viktigaste uppgifterna för föreningen.

Föreningen anordnar årligen en konferens, normalt på våren, med frågor som rör hanteringen av gas på programmet. Föreningen bevakar medlemmarnas intresse genom att svara på remisser inom området samt att tillskriva medlemmarna om frågor av allmänt intresse dyker upp. Ytterligare information kan erhållas från styrelsemedlemmarna under fliken kontakt.

 

Gasföreståndaren

Gas är ett praktiskt användbart och miljömässigt bra bränsle, det vet varje husvagns- och båtägare om. På samma sätt har gas fördelar i industriprocesser.

Det företag som hanterar gas (brandfarlig vara) i stor omfattning är skyldig att utse en föreståndare för verksamheten enligt lag och förordning "om brandfarlig och explosiv vara". Föreståndaren är skyldig att tillse att hanteringen sker säkert och att rutiner för verksamheten finns, samt att utbildning och övning av personalen sker regelbundet för att hanteringen skall vara säker.

Ditt gasolbolag kan tillhandahålla en blankett för riskinventering av er gasolanläggning. Denna blankett är framtagen i Svenska gasföreningens gasoltekniska arbetsgrupp där gasolbolagen är representerade. Blanketten är förtryckt med de risker som skall beaktas och det finns hänvisningar till lagar och normer. Detta förenklar ert riskinveteringsarbete som ni är skyldiga att utföra på er anläggning.

Läs hela inlägget »
2018-02-06
Tips för rökgasåterföring
2018-02-06
Fläns- och planpackningar gasolinstallationer