konferensanmälan 2021

Konferensavgift, exkl moms:

  6.500:-/pers. (inget logi)

Medlems-/serviceavgift:
  1.000:-/företag.

Deltagande i endast årsmöte kostnadsfritt för medlem.

Anmäl dig senast den 5 oktober 2021. Anmälan är bindande. 
 

Anmälan