Riskbedömningar av gasolanläggning

Ditt gasolbolag kan tillhandahålla en blankett för riskinventering av er gasolanläggning. Denna blankett är framtagen i Svenska gasföreningens gasoltekniska arbetsgrupp där gasolbolagen är representerade. Blanketten är förtryckt med de risker som skall beaktas och det finns hänvisningar till lagar och normer. Detta förenklar ert riskinveteringsarbete som ni är skyldiga att utföra på er anläggning.