Fläns- och planpackningar gasolinstallationer

Grundkrav
De grundkrav man bör ställa på ett packningsmaterial är att det:

  • Är godkänt att användas i gasolinstallation
  • Är beständigt mot åldring
  • Är brandsäkert
  • Har ett brett temperaturområde, dvs att materialet även klarar temperaturer <<0°C.
Lämpligt packningsmaterial

Ett icke organiskt packningsmaterial är det säkraste man kan använda vid installation i gasolanläggningar. Ett exempel på detta är Thermiculite. Annat material som kan användas är expanderad grafit, men detta har vissa begränsningar på grund av att det kan oxidera vid vissa omständigheter. Både Thermiculite och expanderad grafit kan fås som fyllnad i spirallindad packning, yta på kamprofilpackning och som vanlig skuren flänspackning.

Materialbeskrivning
Den spirallindade packningen är det absolut säkraste alternativet man kan välja. Dock skall man ha såväl invändig som utvändig stödring, till alla plana flänsar. Har man flänsar med fjäder och not, behövs det normalt inga stödringar, men man ska då observera att det behövs ett glapp mellan packningen och det spår den placeras i. Detta för att packningen ska kunna komprimeras på ett korrekt sätt. 1,6mm på inner och ytter diametermåttet är lämpligt glapp. Den spirallindade packningen har en som standard en nominell tjocklek av ca 4,5 mm men andra tjocklekar är förekommande.

Den rivjärnsarmerade Thermiculite packningen är det säkraste packningsmaterialet av de armerade packningstyperna enl. TKN grupp 2. Detta material kompletterar den spirallindade packningen på de lägre trycken. Thermiculite är ett icke organiskt packningsmaterial som klarar extrema temperaturer. Det är brandklassat enligt högsta API klassning. Materialet är okänsligt för åldring, oxidation och även de flesta kemikalier. Materialet klarar temperaturer från kryogent till över 1000°C och lämpar sig mycket väl för avtätning av gaser.
Den sträckmetall eller rivjärns armerade grafiten är ett annat bra material för avtätning av gaser. Det ingår i TKN grupp 2. Detta material kompletterar den spirallindade packningen på de lägre trycken. Dock är det känsligt för oxidation. Oxidationen accelererar kraftigt vid temperaturer över 330°C. Det är även känsligt för flera kemikalier.

Observera
Oavsett vilket av dessa packningsmaterial som väljs, bör man följa packningsleverantörens monteringsanvisningar och utnyttja tillgängliga skruvkrafter. Planpackningar i PTFE eller med inblandning av gummi, klarar normalt inte de grundkrav som ställs för användning i gasolinstallationer och bör därför inte installeras.